درباره کنفرانس

"پنجمین كنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط(سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ...) کشور ایران در پسا برجام" نمایه شده در پایگاه ISC و CIVILICA با محوریت دانشگاه های یزد، بوعلی سینا همدان، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و شبکه پژوهشگران ایرانی در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۶ در هتل بین المللی میزبان شهرستان بابلسر برگزار خواهد شد. با عنايت به جدید بودن موضوعات و محورها، گستردگي زمينههاي علمي و نياز روزافزون به تبادل نظر و گسترش انديشههاي نو در این زمینه، سعي دارد تا با برگزاري این کنفرانس آثار مخرب تحریم را بر جامعه بین المللی مشخص نماید.

 

 

 

 لینک نمایه سازی در پایگاه ISC

 

لینک نمایه سازی در  CIVILICA

 

 بحث اعمال تحریم ها، پیامدها، و اثرگذاری آن بر زندگی جوامع، و به خصوص اعمال تحریم های ناعادلانه علیه کشور عزیزمان ما را بر آن داشت، تا با توجه به ضرورت و اهمیت آثار تحریم به این موضوع پرداخته، و با توجه به اینکه تاكنون مقالات، مستندات و كتابهاي معدودي درباره ي تحریم و آثار آن به رشته تحرير درآمده است و پاسخگوي نيازهاي علمي و اجرايي در سطح بین المللی نبوده و اغلب سعي شده است تا با مبنا قراردادن مفاهيم، نظريه ها و روشها، برداشتهای سطحی و یا سیاسی از موضوع گردد. وقت آن رسیده است تا با برگزاری کنفرانس های منظم بین المللی در ارتباط با تحریم و آثار آن، جبهه علمی علیه پایه گذاران تحریم صورت داده و به صورت کاملا علمی آثار تحریم ها را بر سلامت عمومی، فقر، امنیت غذایی، محیط زیست، مهاجرت، کمکهای انسان دوستانه، دارو، تولید و تجارت انرژی، نظام مالی و پولی بین المللی، تجارت بین الملل، فضای کسب و کار، بنگاههای کوچک و متوسط، سازمانها و شرکتهای بین المللی، کارآفرینی، اشتغال، توریسم، سرمایه گذاری و ... در كشورهای هدف تحریم و جامعه بین المللی مورد بررسی قرار داده شود و با اغناء روحيه كاوشگري جامعه علمي بین المللی براي كسب اطلاع از آثار تحریم و تبادل نظر در این ارتباط به تجمیع تجربیات، تضارب آراء و اندیشه های پژوهشگران، اساتید، خبرگان علمی و صنعتی و سایر افراد، گروه ها، و سازمان های بین المللی پرداخته و به صورت کاملا علمی تحریم های بین المللی را از دیدگاه اقتصادی، حقوقی، پزشکی، علوم سیاسی، جامعه شناسی، علوم اجتماعی و ... مورد تحلیل و نقد قرار گیرد.

شاید تصور گردد با توافقات صورت گرفته در مذاکرات اخیر کلیه تحریم ها برداشته شده و پرداختن به موضوع تحریم ها و آثار آن دیگر در اولویت نمی باشد. در پاسخ به این مسئله باید عنوان داشت تحریم ها به کلی برداشته نشده است بلکه تنها شامل برداشته شدن برخی از تحریم هایی می گردد که تنها به دلیل مسائل هسته ای وضع شده است و بسیاری از تحریم ها به قوت خود باقی خواهند ماند و علاوه بر آن تحریم های جدیدی نیز بدان افزوده گردیده است. همانگونه که کشورهای عراق و افغانستان با گذشت بیش از یک دهه از اشغال آنها هنوز بسیاری از تحریم های آنها پابرجا مانده است. علاوه بر این برخی از محورهای کنفرانس نیز شرایط اقتصادی بعد از تحریم ها و شرایط پسا برجام را مد نظر قرار خواهد داد و همچنین با توجه به بین المللی بودن کنفرانس اقتصاد در شرایط سایر کشورها نیز مد نظر می باشد.

 

اهداف برگزاري کنفرانس:

 

- معرفی و شناساندن آثار مخرب تحریم بر جامعه بین المللی

- بوجود آوردن شرایط لازم برای ظهور و بروز پتانسیل های جبهه علمی بین المللی بر ضد تحریم

- شناسایی شرایط شکل گیری و بوجود آمدن تحریم ها و شکست تحریم ها

- پويائي ارتباطات علمي ـ تحقيقاتي فيمابين پژوهشگران داخلی و خارجی

- تبادل نظر و دریافت آخرين دستاوردهاي علمی و پژوهشي فيمابين پژوهشگران اساتید و خبرگان علمی داخلی و خارجی

- بهره گیری ازیافته ها و دستاوردهای کنفرانس به صورت راهكارهاي پروژهاي كه درنهايت بتواندنقش محوري در توسعه این حوزه را تبيين و تثبيت نمايد.

 

محورهاي كنفرانس اقتصاد در شرایط تحریم:

 

 - تبیین شرایط اقتصادی کشورهای تحریم شده(روسیه، چین، ایران، کوبا، عراق، پاکستان، آفریقای جنوبی، سوریه، سودان، افغانستان، کره شمالی و ) از منظر متغیرهای کلان اقتصادی(تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات، رشد اقتصادی، بیکاری، مالیات، خصوصی سازی، رفاه اقتصادی، شاخص فلاکت، توزیع درآمد و ... )

- تبیین شرایط اقتصادی کشورهای تحریم شده از منظر اقتصاد خرد (بازارها، تئوری بازیها، توزیع درآمد و ... )

- تحریم اقتصادی از بعد اجتماعی (سلامت عمومی، تندرستی، امنیت غذایی، محیط زیست، مهاجرت، نژادپرستی، سرمایه اجتماعی و )

- تحریم اقتصادی و حقوق و سیاست بین الملل (حقوق بشر، دموکراسی، کمک های انسان دوستانه و )

 - تحریم ها و تولید و تجارت انرژی (نفت، گاز و )

- نظام مالی و پولی بین المللی و شرائط تحریم های اقتصادی

- تحریم ها و سیستم های بانکداری و تجارت بین الملل

- تحریم اقتصادی و فضای کسب و کار، کارآفرینی، بنگاههای کوچک و متوسط، سازمانها و شرکتهای بین المللی و ...

- تحریم ها و صنعت توریسم، سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی(FDI و FPI)

- ماهیت و مدل های تحریم

- مدیریت تحریم ها

- نوع شناسی ابعاد تحریم های اقتصادی

- تحریم ها و اقتصاد مقاومتی

- مدیریت سازمانها و شرکتها در شرایط تحریم

- کاهش تحریم ها و آثار اجتماعی و اقتصادی آن

- شرایط اقتصادی بعد از تحریم ها و چالش ها و فرصت های آن

- بیانیه لوزان، توافقات ژنو و آثار و نتایج آن

- اقتصاد مقاومتی و تحریم ها

- کاسبان تحریم(داخلی و خارجی)

- نقش بخش خصوصی در شرایط تحریم

- شرایط شکل گیری تحریم ها

- هر نوع تحلیلی از اقتصاد ایران با توجه به تحریم های ۳۸ ساله علیه کشور ایران جزء محورهای کنفرانس می باشد.

و دیگر مباحث مرتبط با تحریم و آثار آن

 

محورهاي شرایط کشور ایران(سیاسی/اقتصادی/اجتماعی و ...) در پسابرجام:

 

سیاسی:

 

- جایگاه امنیت بینالمللی کشور در پسابرجام

- نقش تعامل مردم، نخبگان با دولتها در پسابرجام

- تأثیر برجام بر صلح و مفاهمه داخلی و بین المللی

- تأثیر برجام بر تریبونهای عمومی داخلی و خارجی

- نقش احزاب و جریانات سیاسی داخلی در دوران پسابرجام

- راهبرد منطقهای دولت دوازدهم در پسا برجام

- اصلاحات سازمان ملل و شورای امنیت و نقش برجام

- برجام و جهت گیری قلمرومندی عملکرد سیاسی ج.ا.ا

- روابط ایران و اتحادیه اروپا در پسابرجام

- روابط سیاسی ایران و جهان در پسابرجام

- میزان تعهد حقوقی و سیاسی کشورهای گروه  ۱+ ۵ به برجام

- و سایر محورهای مرتبط

 

اقتصادی:

 

- تجارت خارجی ایران در دورۀ پساتحریم

- جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی در دورۀ پساتحریم

- رابطۀ توسعۀ اقتصادی و قدرت منطقه ای ایران در دوران پساتحریم

- برجام و توسعه مفهوم تعهدات دولتها در حق بر توسعه اقتصادی

- تأثیر برجام بر توسعه ظرفیت های ژئواکونومیک کشور

- تعاملات مالی و بانکی، جذب سرمایه گذاری خارجی و ... در دوران پسابرجام

- گردشگری محور توسعه در پسابرجام

- روابط اقتصادی ایران و جهان در پسابرجام

- و سایر محورهای مرتبط

 

اجتماعی:

 

- الزامات و بایسته ها اجتماعی در پسابرجام

- رفاه اجتماعی در دوره پسابرجام

- جامعه شناسی سیاسی کشور در پسابرجام

- آسیب های اجتماعی فقر، بیکاری و .... در دوره پسابرجام

- امنیت اجتماعی در دوران پسا برجام

- و سایر محورهای مرتبط

 

حقوقی:

 

- برجام و آثار و پیامدها از منظر حقوق خصوصی، عمومی و بین الملل و ...

- برجام و تجدیدنظرهای حقوقی در سیاست تحریم

- تأثیر برجام  بر توسعه حقوق بینالملل

- ضمانت اجرای برجام در حقوق بینالملل

- و سایر محورهای مرتبط

 

سایر:

 

- نقش مدیران در دوران پسا برجام

- برجام و درسهای مدیریتی آن

- کارآفرینی، نوآوری و فرصتهای بوجود آمده در دروه پسا برجام

- برجام و حقوق محیطزیست ایران

- برجام و توسعه پایدار و ژئوپلیتیک زیست محیطی کشور

- نظام سلامت در دوره پسابرجام

- و سایر محورهای مرتبط

 

تاریخهای مهم:


 

آخرين مهلت ارسال مقالات: ............. آذر ۱۳۹۶ -----  تا ۲۰ آذر ۱۳۹۶ تمدید گردید 
اعلام نتایج داوری مقالات: .................. ۲۲ آذر ۱۳۹۶
آخرین مهلت ثبت نام: ....................... ۵-۲۲۲ آذر ۱۳۹۶
تاريخ برگزاري: ..................................... ۱ دی ۱۳۹۶

 

 

 

شرايط کنفرانس:

 

*  از پژوهشگران گرامی دعوت میشود مقالههای خود را به زبان انگلیسی و یا فارسی براساس قالب نگارش مقاله آماده و از طریق سامانة کنفرانس به دبیرخانة کنفرانس ارسال فرمايند.

* شرایط اسکان رایگان برای کلیه نویسندگان مقالات در متل های ساحلی در نظر گرفته خواهد شد.

* مقالهها بايد حاصل پژوهشهاي اصيل خود نویسندگان و داراي نتایج و پیشنهادات كاربردي و اجرايي باشند.

* مقالات باکیفیت در صورت انجام اصلاحات درخواستی به صورت رایگان در  مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی رونمایی خواهند شد.

* کلیه مقالات به صورت کامل در مجموعه مقالات کنفرانس قرار خواهند گرفت و در سامانه ISC و سایت سیویلیکا (Civilica) مرجع دانش نیز رونمایی خواهند شد. همچنین در صورت علاقه مندی نویسندگان می توانند با عضویت در سایت شبکه پژوهشگران ایرانی (http://www.irangn.ir) مقالات خود را رونمایی نمایند.

* هزینه حضور و اسکان برای کلیه نویسندگان یک مقاله رایگان می باشد و برای همه نویسندگان گواهینامه و دی وی دی مجموعه مقالات در نظر گرفته خواهد شد.

* کلیه گواهینامه های چاپ شده به همراه دی وی دی کنفرانس حاوی مجموعه مقالات کنفرانس و در روز کنفرانس به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد و برای عزیزانی که امکان حضور ندارند به همراه مجموعه مقالات کنفرانس ارسال خواهد شد.

 

طریقه ثبت نام:

- نویسندگان عزیز می توانند بعد از اعلان نتایج مقالات به همراه کد مقاله از طریق سایت اقدام به ثبت نام نمایند.

 

هزینه های کنفرانس:

 

هزینه های ثبت نام

هزینه ثبت نام هر مقاله              ۲۵۰۰۰۰ تومان

هزینه اسکان نویسندگان                         رایگان

هزینه حضور نویسندگان                          رایگان

هزینه مقالات دوم، سوم و ...(برای هر مقاله)    ۱۲۰۰۰۰ تومان

هزینه چاپ مقاله در مجله اقتصاد مقاومتی                  رایگان

هزینه شرکت کنندگان آزاد + اسکان             ۱۵۰۰۰۰ تومان