برگزارکنندگان کنفرانس


 

"پنجمین كنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط(سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ...) کشور ایران در پسا برجام" نمایه شده در پایگاه ISC و CIVILICA با محوریت دانشگاه های یزد، بوعلی سینا همدان، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و شبکه پژوهشگران ایرانی در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۶ در هتل بین المللی میزبان شهرستان بابلسر برگزار خواهد شد. با عنايت به جدید بودن موضوعات و محورها، گستردگي زمينههاي علمي و نياز روزافزون به تبادل نظر و گسترش انديشههاي نو در این زمینه، سعي دارد تا با برگزاري این کنفرانس آثار مخرب تحریم را بر جامعه بین المللی مشخص نماید.

 

 

 

 

 لینک نمایه سازی در پایگاه ISC

 

لینک نمایه سازی در  CIVILICA

 

 

نامه های حمایتهای علمی و معنوی دانشگاهها و معرفی اعضای کمیته علمی