برگزارکنندگان کنفرانس


 

"پنجمین كنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط کشور ایران(سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ...) در پسا برجام" با محوریت دانشگاه یزد و همکاری و حمایت دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشگاه حضرت معصومه(س)، دانشگاه پیام نور یزد، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان و واحد بویین زهرا و ... در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۶ در هتل بین المللی میزبان شهرستان بابلسر برگزار خواهد شد. با عنايت به جدید بودن موضوعات و محورها، گستردگي زمينههاي علمي و نياز روزافزون به تبادل نظر و گسترش انديشههاي نو در این زمینه، سعي دارد تا با برگزاري این کنفرانس آثار مخرب تحریم را بر جامعه بین المللی مشخص نماید.