برگزارکنندگان کنفرانس


 

"پنجمین كنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم و اولین کنفرانس ملی شرایط کشور ایران در پسا برجام" با محوریت دانشگاه یزد و همکاری و حمایت دانشگاه حضرت معصومه(ص)، دانشگاه پیام نور یزد، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان و واحد بویین زهرا و ... در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۶ در هتل بین المللی میزبان شهرستان بابلسر برگزار خواهد شد. با عنايت به جدید بودن موضوعات و محورها، گستردگي زمينههاي علمي و نياز روزافزون به تبادل نظر و گسترش انديشههاي نو در این زمینه، سعي دارد تا با برگزاري این کنفرانس آثار مخرب تحریم را بر جامعه بین المللی مشخص نماید.