عضویت در کمیته علمی کنفرانس

 

به جهت رعایت اخلاق علمی و پژوهشی و استفاده از تمامی ظرفیتهای علمی، دبیرخانه کنفرانس صمیمانه از اساتید و پژوهشگران بزرگواری که علاقه مند به عضویت در کمیته علمی کنفرانس حاضر می باشند دعوت بعمل می آورد. برای اعضای کمیته علمی کنفرانس شرایط حضور در کنفرانس و ... فراهم خواهد بود ضمن اینکه برای عزیزانی که در داوری مقالات مشارکت نموده اند حکم رسمی عضویت در کمیته علمی و داوری ارسال خواهد شد.

 

شرایط عضویت:

 

- ارسال نامه رسمی از طریق معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه محل خدمت

 

- و یا کسب حداقل سطح پژوهشگر (بالای ۱۵۰ امتیاز) در شبکه پژوهشگران ایرانی

 

همچنین دانشگاهها و مراکز علمی علاقه مند به حمایت و همکاری در کنفرانس، نیز می توانند طی نامه ای رسمی حمایت خود را اعلام داشته و اعضای کمیته علمی معرفی نمایند.