عضویت در کمیته علمی کنفرانس

 

به جهت رعایت اخلاق علمی و پژوهشی و استفاده از تمامی ظرفیتهای علمی، دبیرخانه کنفرانس صمیمانه از اساتید و پژوهشگران بزرگواری که علاقه مند به عضویت در کمیته علمی کنفرانس حاضر می باشند دعوت بعمل می آورد، برای اعضای کمیته علمی کنفرانس شرایط حضور در کنفرانس و تخفیفات لازم فراهم خواهد بود ضمن اینکه برای عزیزانی که در داوری مقالات مشارکت نموده اند حکم عضویت در کمیته علمی ارسال خواهد شد.

 

شرایط عضویت:

 

- کسب حداقل سطح پژوهشگر (بالای ۱۵۰ امتیاز) در شبکه پژوهشگران ایرانی

 

- و یا ارسال نامه رسمی از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه در حال فعالیت

 

همچنین دانشگاهها و مراکز علمی علاقه مند به حمایت و همکاری در کنفرانس، نیز می توانند طی نامه ای رسمی اعضای کمیته علمی معرفی نمایند.