اعضای کمیته علمی و اجرایی


دبیرکل کنفرانس: دکتر ابوالفضل شاه آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

رئیس کنفرانس: دکتر داریوش فرید عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

 

دبیرعلمی کل کنفرانس: دکتر محمدعلی فیض پور عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

 

دبیر اجرایی: جناب آقای محسن کلیچ مدیریت شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال

 

 

اعضای کمیته اجرایی:

 

دکتر پدرام داودی

دکتر حسین طالب نژاد

سرکار خانم سولماز صباغی

سرکار خانم فاطمه یحیی تبار

سرکار خانم زهرا یحیی تبار

سرکار خانم نارین لنگوری

جناب آقای مهران جهانی

مهندس مهیار رضایی

مهندس صادق آقاجانی

سرکار خانم عارفه حاجی باقری

سرکار خانم فهیمه خواجه نبی

سرکار راضیه یوسفی یگانه

 

اعضای کمیته علمی:

 

دکتر سید حیدر میر فخرایی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

دکتر نادر مهرگان - عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر حبیب اله انصاری سامانی  عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

دکتر حسنعلی آقاجانی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

دکتر جمال بزرگی خانقاه  عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

دکتر علیرضا رجبی پور میبدی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

سرکار خانم دکتر کارمن بیزاری - عضو هیئت علمی دانشگاه اروپایی رم - ایتالیا

دکتر منصور مهینی زاده  عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

دکتر محمود نادری بنی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

دکتر سید احسان حسینی - عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر سید مجتبی میری دانشگاه آزاد

دکتر مهدی جعفری دانشگاه حضرت معصومه(ص)

دکتر حمید محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد رفسنجان

دکتر ولی اله میرحسینی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور یزد

دکتر محمد مهدی رشیدی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

دکتر ابوالحسن حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

دکتر مجید آقایی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

دکتر مهدیه رضا قلی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

 

 

..

  • تماس با ما
    • آدرس: دبیرخانه- بابلسر/ خیابان شریفی۱۷/ ساختمان پارسا

    • شماره تماس : 01135330773-4

    • پست الکترونیک : economy.sanctions@gmail.com

    • logo-samandehi