تقویم کنفرانس

 

 

تاریخهای مهم:

 

آخرين مهلت ارسال مقالات: ............. ۱۲ مهر ۱۳۹۶
اعلام نتایج داوری مقالات: ................ ۲۵ مهر ۱۳۹۶
آخرین مهلت ثبت نام: ....................... ۲۵-۲۸ مهر ۱۳۹۶
تاريخ برگزاري: ..................................... ۵ آبان ۱۳۹۶