محل برگزاری و هزینه ها

"پنجمین كنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط کشور ایران(سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ...) در پسا برجام" با محوریت دانشگاه یزد و همکاری و حمایت دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشگاه حضرت معصومه(س)، دانشگاه پیام نور یزد، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان و واحد بویین زهرا و ... در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۶ در هتل بین المللی میزبان شهرستان بابلسر برگزار خواهد شد.

 

 

هزینه های ثبت نام

مبلغ (تومان)

شرح

۲۰۰۰۰۰ تومان

هزینه ثبت نام مقاله

رایگان

هزینه حضور نویسندگان در کنفرانس

۱۰۰۰۰۰ تومان

هزینه مقاله دوم و سوم و (برای هر مقاله)

رایگان

هزینه چاپ مقالات کنفرانس در مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی

۵۰۰۰۰ تومان

هزینه اسکان(هر نفر)

۱۰۰۰۰۰ تومان

شرکت کنندگان آزاد

۱۵۰۰۰۰ تومان

شرکت کنندگان آزاد + همراه با شرایط اسکان